دانلود GymUP Pro 9.3 برنامه تمرینات ورزشی در خانه اندروید

      دیدگاه‌ها برای دانلود GymUP Pro 9.3 برنامه تمرینات ورزشی در خانه اندروید بسته هستند

دانلود GymUP Pro 9.3 برنامه تمرینات ورزشی در خانه اندروید
برنامه GymUP Pro يك پد كاربردي براي تمرينات ورزشي و برنامه هاي آموزشي ميباشد. شما ميتوانيد بيش از ٥٠٠ تمرين كه در جزئيات شرح شده است از منبع مورد نظر انتخاب كرده و ان را دنبال كنيد و حتي برنامه آموزشي مخصوص خود را تدوين كنيد.ميتوانيد آمار دقيقي از وزن و تمرينات و غيره داشته باشيد.

دانلود GymUP Pro 9.3 برنامه تمرینات ورزشی در خانه اندروید